Logo Sancta Maria
Let op: alle velden met een '*' zijn verplicht.

  • 1. Aanmelden
  • 2. Controleren
  • 3. Aanmelding verwerkt
Aanmelden
GEGEVENS LEERLING
roepnaam *
voornamen *
tussenvoegsel
achternaam *
geslacht *

BSN *
geboortedatum (jaar, maand,dag als JJJJ-MM-DD) *
geboorteplaats *
geboorteland *
straat *
huisnummer *
toevoeging huisnummer
postcode *
woonplaats *
telefoon thuis
mobiel nummer leerling
e-mailadres leerling *
Welke taal spreek je thuis?
religie
medische bijzonderheden
gezinssituatie
OUDERS / VERZORGERS (ADRES ALLEEN INVULLEN INDIEN DIT AFWIJKT!)
ouder/verzorger 1
beroep ouder/verzorger 1
voorletters ouder/verzorger 1
tussenvoegsel ouder/verzorger 1
achternaam ouder/verzorger 1
nationaliteit ouder/verzorger 1
e-mailadres ouder/verzorger 1 *
telefoon ouder/verzorger 1
mobiel ouder/verzorger 1
Straat (incl. huisnummer) ouder/verzorger 1
postcode ouder/verzorger 1
woonplaats ouder/verzorger 1
ouder/verzorger 2
beroep ouder/verzorger 2
voorletters ouder/verzorger 2
tussenvoegsel ouder/verzorger 2
achternaam ouder/verzorger 2
nationaliteit ouder/verzorger 2
e-mailadres ouder/verzorger 2
telefoon ouder/verzorger 2
mobiel ouder/verzorger 2
Straat (incl. huisnummer) ouder/verzorger 2
postcode ouder/verzorger 2
woonplaats ouder/verzorger 2
BASISSCHOOL EN OVERIGE GEGEVENS
broer of zus op sancta?
naam basisschool *
gedoubleerd in groep..
reden doubleren..
opmerkingen basisschool
voorgaande scholen
dyslexieverklaring?
Is er contact geweest ivm Multi Disciplinair Overleg (MDO)?
advies basisschool *
Met wie wil je graag in de klas zitten?
Is er iemand waar je beter niet mee in de klas kunt zitten?
2e schoolkeuze *
3e schoolkeuze *
4e schoolkeuze *
5e schoolkeuze *
GEBRUIK BEELDMATERIAAL EN CONVENANT
Gebruik beeldmateriaal PR & nieuwsbrief
Gebruik beeldmateriaal Sancta's website
Gebruik beeldmateriaal Sancta's besloten website
Gebruik beeldmateriaal social media
Ik ga akkoord met het convenant